วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เวียงกาหลง

แท็ก: เวียงกาหลง

สุจิตต์ วงษ์เทศ : บ้านเมืองเรื่องพระลอ ไม่มีอยู่จริงในล้านนา

เวียงสอง จ. แพร่, เวียงกาหลง จ. เชียงราย, เวียงลอ จ. พะเยา ดั้งเดิมไม่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องพระลอ แต่ถูกครอบงำและกล่อมเกลาว่าเกี่ยวข้อ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น