วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เมืองพระตะบอง

แท็ก: เมืองพระตะบอง

ทัศนะการปกครองดินแดนเมืองพระตะบอง-มณฑลบูรพาช่วงสุดท้าย

ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 1 ไทยได้เข้าปกครองเมืองพระตะบองและหัวเมืองใกล้เคียงให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าเมืองเป็นขุนนางเชื้อสายกัมพูชา คือ เจ้าพระยาอภัย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น