วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

แท็ก: เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

ในวันที่ ครอง จันดาวงศ์ อาจไม่ได้พูด “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”

เป็นที่รับรู้ในเชิงประจักษ์ว่าวลี “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” เป็นวาทศิลป์ที่นิยมนำมาใช้แสดงออกทางการเมืองไทยในช่วง ๑๐ กว่าปีหลังมานี้วาทศิลป...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น