วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก เนปาล

แท็ก: เนปาล

“กุมารี” เทพเจ้าบนโลก กับการละเมิดสิทธิเด็ก และตราบาปที่ถูกมองเป็น “คนกินผัว”

“กุมารี” เทพเจ้าบนโลกของชาวเนปาลซึ่งได้รับการนับถือจากทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ เป็นเทพเจ้าในร่างของเด็กหญิงก่อนมีระดู ที่ชาวฮินดูเชื่อว่ากุมารีคือร่างปร...

พุทธประวัตินอกกระแส (ในไทย): “สิทธัตถะ” เกิดในสังคมแบบชนเผ่า ไม่ได้ปกครองด้วยระบ...

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ และรัฐไทยก็ถือเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทั้งโดยพฤติน...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น