วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เจ้าฟ้าจันทรมณฑล

แท็ก: เจ้าฟ้าจันทรมณฑล

เจ้าฟ้าจันทรมณฑล “ลูกที่เรารักที่สุด” ของรัชกาลที่ 4

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ แรกประสูติออกพระนามตามพระสุพรรณบัตรว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น