วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ( ม.ร.ว.หลาน กุญชร )

แท็ก: เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ( ม.ร.ว.หลาน กุญชร )

จาก “เขมรกล่อมลูก” ถึง “เขมรไทรโยค”

บทความนี้คัดย่อจาก “100 ปี เพลงเขมรไทรโยค” ของอาจารย์มนตรี ตราโมท ที่เขียนลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2531 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น