วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เจ้านายฝ่ายเหนือ

แท็ก: เจ้านายฝ่ายเหนือ

พิธีทูลพระขวัญและการฟ้อนของเจ้านายฝ่ายเหนือถวายเจ้านายกรุงเทพ

นับตั้งแต่ล้านนาถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ (อย่างไม่เป็นทางการ) ตั้งแต่รัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความสัมพัน...

ภาษีอากร, สัมปทานป่าไม้ เครื่องมือรวมศูนย์อำนาจในล้านนา สู่กรุงเทพฯ

เดิมที่ล้านนามีระบบการจัดเก็บภาษีอากรของตนเองโดยที่สยามไม่เคยเข้าไปควบคุม แต่เมื่อกรุงเทพฯ ส่งข้าหลวงขึ้นไปกํากับราชการที่เมืองเชียงใหม่จําเป็นต้อง ใช...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น