วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เจ้านครเชียงใหม่

แท็ก: เจ้านครเชียงใหม่

เจ้านครเชียงใหม่ ประเทศราชล้านนา ได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาท?

ประเพณีการปกครองบ้านเมืองในหัวเมืองประเทศราชล้านนาแต่เดิมมานั้น บรรดาเจ้านคร เจ้านาย และขุนนางในพื้นเมืองนั้น หาได้มีรายได้เป็นเงินเดือนหรือเบี้ยหวัดเ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น