วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก เจ้าจอมก๊ก อ.

แท็ก: เจ้าจอมก๊ก อ.

ใครคือบุคคลซึ่งรัชกาลที่ 5 “ฝันถึงร่ำไป” เมื่อเสด็จประพาสยุโรป

“...ทําไมจึงเห็นหน้าเจ้ามากกว่าใครๆ หมด เห็นจะเป็นด้วยอยู่ด้วยกันมานาน ฝันถึงก็ฝันถึงเจ้าร่ำไป...” เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพ...

ทำไมรัชกาลที่ 5 เกือบต้องรับสั่งให้โทรเลขตาม“เจ้าจอมเอี่ยม”ไปยุโรป

บรรดากุลสตรีที่ถวายตัวเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายในนั้น จะนับว่าเป็นผู้มีฐานะมั่นคงได้ เมื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น“เจ้าจอมมารดา”เพราะพระเจ้าลูกเธอจะทรงเป็น...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น