วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เก๋งจีน

แท็ก: เก๋งจีน

พระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า เคยมี “เก๋งจีน” ประดิษฐานพระอัฐิ

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น