วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก อีสานพัฒนา

แท็ก: อีสานพัฒนา

“สิมอีสาน” ในยุคอีสานพัฒนาและความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน (ตอนจบ)

ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถือเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเมืองการปกครองที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น นักการเม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น