วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ออกกฎหมาย

แท็ก: ออกกฎหมาย

2482 รัฐบาลจอมพล ป. ออกกฎหมายบังคับประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ รุ่งหร...

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี นโบายการสร้างชาติไทยที่สำคัญด้านหนึ่งคือการให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะสงค...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น