วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก หลวงพัฒนพงศ์ภักดี

แท็ก: หลวงพัฒนพงศ์ภักดี

ปริศนา “นิราศหนองคาย” ทำไมต้องถูกสั่งเผา?

“ด้วยสมเดจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษรับพระบรมราชโองการไส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระยานครราชสีห์มา มีบอกลงมาว่ากองทัพห้อยกทัพล่วงลงมาตั้...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น