วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก หม่อมไกรสร

แท็ก: หม่อมไกรสร

“ยํ ยํ เทวมนุสฺสานํ” คาถาที่มาจากวิวาทะ ร.4 กับ พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ยังเป็นพระวชิรญาณอยู่นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา และมีภูมิรู้...

เมื่อ “กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” สร้าง “วัดชิโนรสฯ” เตรียมหลบราชภัย...

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระนามเดิม พระองค์เจ้าวาสุกรี ประสูติ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 / สิ้นพระชนม์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396) ทรงเป็นพระราช...

สำเร็จโทษกรมหลวงรักษรณเรศรและประหารชีวิตบ่าว ๓ คน

"ครั้นมาถึงเดือน ๑ พระยาธนูจักรรามัญทำฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กล่าวโทษกรมหลวงรักษรณเรศว่า ชำระความของตัวไม่ยุติธรรม กดเอาบุตรชายว่าเป็นผู้ร้ายย่อง...

ทำไม ร.4 ทรงประกาศไม่ให้เขียนคำว่า “สฤทธิ” แต่ให้เขียน “สิทธิ” แทน

ในปี พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศกฎว่า ไม่ให้เขียนคําว่า “สฤทธิ” แต่ให้เขียน “สิทธิ” แทน เรื่องเกิดจากเช้าวันหนึ่ง ขณะ...

รวมพระราชวงศ์ที่ทรงกระทำผิดต้องโทษประหาร และถูกถอดพระยศลงเป็น “หม่อม”

ในประวัติศาสตร์ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายครั้งที่เจ้านายทรงกระทำผิดโทษถึงประหารชีวิต ซึ่งตามพระราชประเพณีจะต้องถูกถอดพระยศลงเป็นสามัญชนและเรียกกันว่า...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น