วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

แท็ก: หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

พระยาอนิรุทธเทวา มหาดเล็ก “คนโปรด” ในรัชกาลที่ 6 ที่ “งามเหมือนเทวามาจากสวรรค์”...

"จนใคร ๆ พากันโจษว่าท่านเป็นกะเทย" เป็นความตอนหนึ่งใน "ฟื้นรำลึก" หนังสือ "ประมวลบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคปกิณกะ" ...

บันทึกเหตุการณ์วันสวรรคตรัชกาลที่ 5 ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล

บันทึกวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 นี้ คัดจากหนังสือ พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์. พิมพ์เนื่องในงานฉลองพระชันษา หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ครบ 84 พรรษา 17 กุมภาพัน...

กรมดำรงฯ กับญี่ปุ่นช่วงสงครามโลก และเรื่องเล่าจากม.จ.พูนพิศมัย ต้องยกโกศหลบระเบิ...

เหตุเกิดที่ปีนัง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พร้อมพระวงศานุวงศ์บางส่วนเสด็จไปประทับที่ปีนังเพราะต้องการความสง...

“กินเหล้าไม่เมา ทำแบงก์ปลอมได้ จุดบุหรี่เป็น” ทักษะพิเศษนร.นอกสมัยร.5 – บันทึกม....

การส่งนักเรียนนอกไปเรียนในยุโรปประเทศนั้นได้มีมาช้านานแล้วแต่เป็นจำนวนน้อยและกลับมาก็ไม่แสดงเกียรติคุณอย่างใด  เล่ากันว่านักเรียนสามัญส่งไปในตอนต้น...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น