วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สิ่งพิมพ์ในรัชกาลที่ 4

แท็ก: สิ่งพิมพ์ในรัชกาลที่ 4

แรกเริ่มพิมพ์ “ราชกิจจานุเบกษา” สิ่งพิมพ์แรกของไทย โดยคนไทย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือแจ้งข่าวราชการที่เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา” นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น