วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สิม

แท็ก: สิม

“สิมอีสาน” ในยุคอีสานพัฒนาและความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน (ตอนจบ)

ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถือเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเมืองการปกครองที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น นักการเม...

“สิมอีสาน” ในยุคสงครามเย็น พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๓๔

ยุคสงครามเย็น ช่วงนี้แม้การเมืองในกระแสหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่ในแง่การดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรม ยังคงสืบต่ออุดมการณ์ชาตินิยม ที่รัฐบาลยุคสมัย จ...

“สิมอีสาน” ในยุคประชาธิปไตยและความเป็นไทย ช่วงพ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๐

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นครั้งแรกที่รัฐมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านผู้แทนราษฎร หากพิเคราะห์ในมิติด้านสภาพเ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น