วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สัตว์ป่า

แท็ก: สัตว์ป่า

สิงสาราสัตว์ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการทางการทูต

พระราชสาส์นของรัชกาลที่ 4 ในปี ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) แสดงพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน “ช้าง” แก่สหรัฐอเมริกา หากประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ตอบปฏิเสธ...

“กระทิงแดง” มาจากไหน ทำไมเป็น “กระทิงสีแดง”

ข้อมูลจาก “สารานุกรมสัตว์” องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบายว่า กระทิงเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัย ในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย พม่า อินโดจีน มาเลเ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น