วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สรรพลี้หวน

แท็ก: สรรพลี้หวน

สรรพลี้หวน…วรรณกรรมคำผวนที่เป็นมากกว่าเรื่องล้อเลียนของสงวน!

นครังยังมีเท่าผีแหน กว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถา เมืองห้างกวีรีหับระยับตา พันหญ้าคาปูรากเป็นฉากบัง จากบทประพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นบทเปิดเรื่องขอ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น