วันพฤหัสที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

แท็ก: สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง ผู้เป็น “แฟชั่นนิสต้า” แห่งราชสำนักฝ่ายในสมัย ร. 5...

"วันนี้แต่งเต็มที่ เพราะเวลาตายจะได้ตายสวย ๆ" เป็นพระดำรัสของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ขณะทรงแต่งพระองค์เตรียมเสด็จงานฉลองพระ...

กำเนิด “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” กับอนุสรณ์ เจ้าฟ้าวไลยฯ ผู้ทรงอุปถัมภ์การศ...

สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงให้ความสำคัญในการศึกษาของเยาวชนชาวไทยเป็นอันดับแรก ถึงกับเคยมีพระราชดำรัสกล่าวว่า "...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น