วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

แท็ก: สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ผบ.โรงเรียนเพาะช่างพระองค์แรก ทรงพระปรีชาแม้แต่งานของผู้หญ...

“---นี่พอมีเมียก็เย็บให้เมียใส่---” เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ตรัสกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ซึ่งทรงเป็นเจ้านายช...

สี่สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ ของจุฬาฯ วิชาการ, งานสอน และพระจริยวัตร

สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ของราษฎรสยามในอดีตเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น