วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี)

แท็ก: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี)

“แม่นาก” ผีชาวบ้านเริ่มเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พระผู้ใหญ่ได้อย่างไร...

ตำนาน "แม่นาก พระโขนง" ถือเป็นเรื่องเล่าอมตะของคนไทยที่ร่ำลือกันมาหลายยุคหลายสมัย รายละเอียดแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ส่วนหนึ่งมักมีเอ่ยถึงสมเด็...

รูปถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม สันนิษฐานว่า ถ่ายเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๐๗ ในคราวได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี ช...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น