วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

แท็ก: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ศาสนาและการเมืองที่วัดจุฬามณี ที่พิษณุโลก การเลียนแบบปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบ...

จุฬามณี คือชื่อพระเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงผนวช และเป็นที่บรรจุพระทาฒธาตุที่พระอินทร์อัญเชิญ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น