วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมณศักดิ์

แท็ก: สมณศักดิ์

“พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ” ราชทินนามเอกลักษณ์ของพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ สามารถเขียนเป็นตัวเลขได้ คือ ๑๐๑ นั่นเอง ราชทินนามของพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณ...

เครื่องถมปัด: เครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์

เครื่องถมปัด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สั่งเข้ามาจากเมืองจีนเพื่อถวายพระสงฆ์เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ทำด้วยทองแด...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น