เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก สถาปัตยกรรม

แท็ก: สถาปัตยกรรม

วางระเบียงคดล้อมพระอุโบสถ-พระวิหาร คติผังเขตพุทธาวาสแบบใหม่สมัยรัชกาลที่ 1

วัดสมัยรัชกาลที่ 1 ตามคำอธิบายกระแสหลักยังคงตั้งอยู่บนทฤษฎี การฟื้นฟู และลอกเลียนรูปแบบในสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการลอกในเชิงรูปแบบ ...

สมเด็จครูและพระพรหมพิจิตร การปะทะผลงานระหว่างศิษย์กับครู ในวงการสถาปัตยกรรมไทย

บทนำ มีนักวิชาการ นักเขียนหลายท่านวิจารณ์ถึงผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือบรรดาช่างไทยให้พระนามว่า “สมเด็จครู” (ภาพท...

“ม่านครองเมือง” เที่ยวชมสถาปัตยกรรมพม่าแห่งนครลำปาง

“ม่าน” เมื่อได้ยินคำนี้คงสับสนไม่น้อยว่าทำไม ม่าน ถึงต้อง “ครองเมือง”   คำว่าม่านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ปิดบังหน้าต่างหรือประตูเช่นผ้าม่านแต่อย...

ความสับสน ในงานสถาปัตยกรรมไทย

การเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทำความลำบากใจให้กับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาผู้เรียน...

ที่มาที่ไปของตึกเก่าแก่ร่วมร้อยปีแถบ “ถนนทรงวาด” อาคารทรงคุณค่าย่านการค้ายุคบุกเ...

เปิดความเป็นมาเบื้องหลังตึกเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีย่าน “ถนนทรงวาด” เสน่ห์ของอาคารทรงคุณค่าในศูนย์กลางการค้ายุคบุกเบิกของไทยที่ตั้งตระหง่านถึงวันนี้ จ...

มรดกคณะราษฎรผ่านสถาปัตยกรรมความเป็น “สมัยใหม่” สู่เมืองมหาสารคาม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  ในยุคของ “คณะราษฎร” นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในสมัยนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไป ช่...

เอกลักษณ์ในที่พักของชาวไทดำ “เฮือนไทดำ” เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) เวียดนาม...

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในศิลปะงานช่างโดยเฉพาะประเภทที่พักอาศัย หรือภาษาถิ่นนิยมเรียกว่า “เฮือน” ของผู้คนในกลุ่มวัฒนธรรมทางภาษาตระกูลไท-ลาว จน...

“สถาปัตยกรรมฝรั่ง-วังไทย” อิทธิพลอาณานิคมสู่จุดจบช่างฝรั่ง-วังใช้งบเท่าไหร่บ้าง...

สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 สะท้อนความนิยมในสถาปัตยกรรมตะวันตก ผสมผสานเข้ากับการทำงานในบริบทแบบไทย กลายเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษา ซึ่งถือว...

‘อาคเนย์’ สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สืบสานมรดกวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรัง...

“สิมอีสาน” ในยุคอีสานพัฒนาและความเสมอภาค พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน (ตอนจบ)

สำรวจ "สิมอีสาน" ในยุคอีสานพัฒนาและความเสมอภาค พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน (ตอนจบ) ใน พ.ศ. 2534 ถือเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเมืองกา...

“สิมอีสาน” ในยุคสงครามเย็น พ.ศ. 2500-2534

ยุคสงครามเย็น ช่วงนี้แม้การเมืองในกระแสหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่ในแง่การดำเนินนโยบายทางวัฒนธรรม ยังคงสืบต่ออุดมการณ์ชาตินิยม ที่รัฐบาลยุคสมัย จ...

“สิมอีสาน” ในยุคประชาธิปไตยและความเป็นไทย ช่วงพ.ศ. 2475-2500

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นครั้งแรกที่รัฐมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านผู้แทนราษฎร หากพิเคราะห์ในมิติด้านสภาพเ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น