วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สติ

แท็ก: สติ

การป้องกัน “โรคโควิด-19” ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งสอนให้บุคคลมองความจริงทุกอย่างเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตกอยู่ในสภาวะของกฏนั่นเช่นกัน ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น