วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สงครามกรีก-ตุรกี

แท็ก: สงครามกรีก-ตุรกี

สงครามกรีก-ตุรกี และพระราชดํารัสรัชกาลที่ 5 เรื่องถือหางข้างกรีก

เมื่อกล่าวถึงการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 หลักฐานของต่างประเทศนั้นมีความหลากหลายมาก ซึ่งนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ ไกรฤกษ์ นานา ติดตามสะสมเป็นข้อมูลแล...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น