วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ศิลปกรรมไ่ทยประยุกต์

แท็ก: ศิลปกรรมไ่ทยประยุกต์

อุโบสถ“วัดสามแก้ว”จินตภาพของศิลปกรรมไทยประยุกต์ : ยุคสยามใหม่

“วัดสามแก้ว” งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สะท้อนภาพทางสังคมของบ้านเมือง อุโบสถวัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  สร้างขึ้นในช่วงสมัยต้น...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น