วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ศรีวิชัย

แท็ก: ศรีวิชัย

เมื่อ “เช-ลิ-โฟ-ชิ” ไม่ใช่ “ไชยา” เมืองหลวงของ “อาณาจักรศรีวิชัย” จะอยู่ที่ไหน?

ความเป็นมา ที่ตั้ง และเมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เสมือนว่าไม่มีความจำเป็นใด ๆ ต้องรู้ไปมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกแล้ว โดยเป็นการย...

สุพรรณบุรี-ลพบุรี แย่งกันเป็น  “ศรีวิชัย”?

ในศิลปวัฒนธรรมผมได้แฉหลักฐานของ Dr. Watanabe ว่าหลักฐานจีนสมัยราชวงศ์ถังระบุว่าเมือง “ตันเมยลิง” (ตามพรลิงค์) เป็นเมืองขึ้นของ “ตอลอปอตี” (ทวารวดี) ระ...

ประติมากรรมชำรุด แต่งามที่สุดในสยาม

รูปปั้นหล่อสัมฤทธิ์ชำรุด แต่งามที่สุดในสยาม คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี พบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน...

จาก “สุราษฎร์” ถึง “นครฯ” รอยประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดา

เมืองทางภาคใต้ของด้ามขวานทอง หากเดินทางด้วยรถยนต์ เมื่อพ้นจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วจะเข้าสู่ชุมพร แล้วเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามลำดับ สองข้างทางยั...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น