วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

แท็ก: วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

วันอัฏฐมีบูชา ความศรัทธาก่อนการสูญสิ้นในปฐมสมโพธิกถา

วันอัฏฐมีบูชา เป็นหนึ่งในวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงแด่พุทธสรีระพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น