วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก วัตรปฏิบัติ

แท็ก: วัตรปฏิบัติ

“สนทนากับเทวดา” วัตรปฏิบัติประจำวันของ “พระพุทธเจ้า” หมายถึงกิจอะไร?...

พระสมณโคดมบรมศาสดาของเราเมื่อครั้งยังทรงทรมานอยู่ในโลกนั้น ท่านมีวัตรปฏิบัติประจําวันอยู่ 5 ประการ ซึ่งนักเรียนฝ่ายพุทธศาสนาเราเรียกกันว่า “พุทธกิจ” ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น