วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก วัดบวรสถานสุทธาวาส

แท็ก: วัดบวรสถานสุทธาวาส

ภาพที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงชม

คนไทย+นักท่องเที่ยวฝรั่ง-จีน ฯลฯ เข้าวัดพระแก้ววังหลวงกันปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านคน แต่ผมว่าน้อยคนจะได้เข้าไปวัดพระแก้ววังหน้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ท...

พระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า เคยมี “เก๋งจีน” ประดิษฐานพระอัฐิ

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น