วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก วังใหม่ที่ปทุมวัน

แท็ก: วังใหม่ที่ปทุมวัน

วังลูกหลวง นอกปราการกำแพงวัง

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามหลังหนึ่งของไทย ด้วยมีรูปแบบอาคารเป็นแบบฝรั่งตามพระราชนิย...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น