วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก วังลูกหลวง

แท็ก: วังลูกหลวง

วังลูกหลวง นอกปราการกำแพงวัง

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามหลังหนึ่งของไทย ด้วยมีรูปแบบอาคารเป็นแบบฝรั่งตามพระราชนิย...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น