วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก วังลูกหลวง

แท็ก: วังลูกหลวง

วังลูกหลวง นอกปราการกำแพงวัง

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามหลังหนึ่งของไทย ด้วยมีรูปแบบอาคารเป็นแบบฝรั่งตามพระราชนิย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น