เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก ล้านช้าง

แท็ก: ล้านช้าง

พระลอ อยู่ล้านช้าง(ในลาว) พระเพื่อน พระแพง อยู่ล้านนา(ในไทย) แม่น้ำกาหลง คือ แม่...

ในวรรณกรรมเรื่อง พระลอ มีชื่อสำคัญๆ ถูกดัดแปลงให้เข้ากับเนื้อหานิยายที่แต่งขึ้น ดังนี้ พระลอ อยู่เมืองแมนสรวง คือ เมืองหลวงพระบาง ในลาว ดินแดนล้านช...

เวียงจันฝั่งไทย เชียงใหม่ภาคอีสาน

นครเวียงจัน เป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว นครเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นล้านนา ปัจจุบันเป็นเมืองหลักและจังหวัดสำคัญภาคเหนือของไทย แต่ทั้งสองล้านสองเว...

“ลานช้าง-ลานนา” หรือ “ล้านช้าง-ล้านนา”? เรียกชื่ออย่างไรกันแน่...

ลานช้าง แต่ไหนแต่ไรมา เราเคยได้ยินและได้อ่านแต่คำว่าลานช้าง แม้แต่หนังสือที่อาจถือได้ว่าเป็นตำรับตำราหรือหนังสืออ้างอิงได้ที่พิมพ์ออกมาใหม่ๆ นี้ก็เป็...

ทัศนคติชนชั้นนำสยามต่อชาว “ลาว” ล้านนา-ล้านช้าง มองเป็นพวกเกียจคร้าน-หัวอ่อน-ล้า...

บทนํา เมื่อพูดถึงคําว่า “ลาว” ในการรับรู้ของคนไทยปัจจุบันอาจมี 2 ความหมาย คือ หนึ่ง ลาวที่เป็นพลเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่อไปจะ...

พระพุทธสำคัญของล้านช้าง? ที่สยามเชิญมาประดิษฐานในประเทศ

พระพุทธรูปสำคัญในไทย จำนวนหนึ่งเชิญมาแต่เขตล้านช้างคือเมืองเวียงจันท์ และเมืองอื่นทางตะวันออกหลายองค์ เป็นพระพุทธรูปสร้างที่อื่น ตกไปอยู่ในอาณาเขตล้าน...

เบื้องหลังพระเจ้าโพธิสาลราชแห่งล้านช้าง ยกเลิกผี บำรุงพุทธเข้มข้น จับสึกพระนอกกร...

อาณาจักรล้านช้างปกครองดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงช่วงที่ราบลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ประชากรในเวลานั้นนับถือศาสนาพุทธคู่กับบูชาผีฟ้าผีแถน และผีบรรพบุรุษ ในสมัยพระเ...

เหล้าของล้านนา-ล้านช้าง ความเป็นมาของเหล้าในตำนาน-พิธีกรรม ถึงยุคนายทุน

เหล้าหรือสุราซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวล้านนานั้น มีความเป็นมาช้านานหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้เพราะเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผี เป็นต้...

พระธาตุพนม “พัง” เพราะศิลปะแบบชาตินิยมไทย (?)

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุโบราณในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเพราะเป...

พระวอ พระตา ในประวัติศาสตร์ไทย – ลาว

เมื่อกล่าวถึง พระวอ พระตา หรือ พระตา พระวอ นักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์คงทราบกันดีว่า คือ บรรพบุรุษผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภูและเมือง...

ผีรักษาพระพุทธรูปไม่ถูกกัน พระพุทธรูปก็ประดิษฐานร่วมกันไม่ได้?!?

คติโบราณหนึ่งของชาวล้านช้างเชื่อถือกันว่า พระพุทธรูปสำคัญมี “ผี” คือเทวดารักษาทุกพระองค์ ผู้ปฏิบัติบูชาจำต้องเซ่นสรวงผีที่รักษาพระพุทธรูปด้วย เพราะถ้า...

“ข่า” ชาติพันธุ์ชายขอบกับการต่อต้านอำนาจลาวและสยามผ่านขบวนการ “ข่าเจือง”

ชาติพันธุ์ “ข่า” คือใคร ? ทำไมจึงเป็นปัญหาในยุค “รัชกาลที่ 5 ปฏิรูปสยามประเทศ” "ข่า" กลุ่มชนออสโตรเอเชียติก (มอญ-เขมร) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเ...

ดร. ประเสริฐ ณ นคร กับเหตุผลที่เสนอให้ใช้คำ “ล้านนา” แทน “ลานนา”...

ล้านนาและล้านช้างเป็นคําที่ใช้คู่กันอยู่เสมอๆ บางคนก็นิยมใช้ว่า ลานนาและลานช้าง บทความนี้จะชี้ให้เห็นว่า “ล้านนา” และ “ล้านช้าง” เป็นคําที่ถูกต้อง และ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น