วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก รัฐกาลที่ 7

แท็ก: รัฐกาลที่ 7

2 มีนาคม 2477: รัชกาลที่ 7 ทรงประกาศสละราชสมบัติ

“…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพ...

ติดตามเรา


เรื่องเด่น