วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก รัชกาาลที่ 9

แท็ก: รัชกาาลที่ 9

22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วั...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น