วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่9

แท็ก: รัชกาลที่9

โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส

หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในชนบทห่่างไกลความเจริญ หรือประชาชนที่ยากไร้ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยค...

“พระราชดำรัสสุดท้าย” ของในหลวง ร.9 ถึงปวงชนชาวไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรก และนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายใ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น