วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่ 3

แท็ก: รัชกาลที่ 3

พระเทพโมลี (สิน) เจ้าอาวาส “วัดบวรนิเวศวิหาร” เมื่อแรกสถาปนา

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใหม่ขึ้นในที่ปลงศพ เจ้าจอมมารดาน้อย ของพระเจ้าราชวรวงศ์เ...

พระราชวินิจฉัย ร.3 ว่าด้วยการ “ห่มผ้าอย่างมอญ” ของพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย...

“...เดี๋ยวนี้พระไทยห่มเปนมอญโดยอัตโนมัติแห่งตน ปัญญาของพี่เห็นว่า ถ้าล้นเกล้าล้นกระหม่อม ยังเสด็จอยู่ ก็เห็นว่าจะให้ประชุมพระราชาคณะได้ว่ากล่าวกันว่า...

สยามยกทัพปราบ “ปัตตานี” ก่อนจับแบ่งแยกแล้วปกครอง ป้องกันการกระด้างกระเดื่อง

“…พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีงหนาท เสด็จยกทัพหลวงลงไปปราบพม่าทางหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อตีกองทัพพม่าแตกไปหมดแล้...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น