วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่ 1

แท็ก: รัชกาลที่ 1

กทม. ใช้คลองโอ่งอ่างจัดลอยกระทง ?

กทม. ใช้คลองโอ่งอ่างจัดงานลอยกระทงประจำปี คลองโอ่งอ่างส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุง เส้นทางหลักในการคมนาคมยุคต้นรัตนโกสินทร์... ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวัน...

โบสถ์พราหมณ์ของเรา หัวใจอีกดวงหนึ่งของพระนคร

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระนครฯ ในบรรดาพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำตอนต้นของรัชกาล มีการสร้างเทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์ และชะ...
video

“มหาสุรสิงหนาท” วังหน้าพระยาเสือ

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา "มหาสุรสิงหนาท" วังหน้าพระยาเสือ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ปรามินทร์ เครือทอง, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ดำเนินการเสวนา ...

พระบรมราชินีพระองค์แรกของจักรีวงศ์ทรง “ขี้หึงเหมือนเสือ” รับไม่ได้กับจารีต “พหุภ...

สมเด็จพระอมริทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่า “คุณนาค” เป็นธิดาในตระกูลคหบดีแห่งบ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา...

เสนาบดีอ้าง ร.1 ทรงไปตีเวียงจันทน์สมัยกรุงธนบุรีเพราะ “ถูกบังคับ”

“…สมเด็จพระพุทธเจ้ามกุฎเกล้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคอรศรีอยุทธยาทุกวันนี้ ปรารถนาพระบรมโพธิญาณสัพพัญญูมีพระกรุณาญาณเอนดูสัตวโลกท้งงปวงมิได้เลีอกหน้า ต้ง...

สยามยกทัพปราบ “ปัตตานี” ก่อนจับแบ่งแยกแล้วปกครอง ป้องกันการกระด้างกระเดื่อง

“…พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีรับสั่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีงหนาท เสด็จยกทัพหลวงลงไปปราบพม่าทางหัวเมืองปักษ์ใต้ เมื่อตีกองทัพพม่าแตกไปหมดแล้...
video

ปราบกบฏ โอรสพระเจ้าตากฯ

บันทึกรายการ สโมสรเสวนาศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 นำเสวนาโดย ปรามินทร์ เครือทอง และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดตามเรา

เรื่องเด่น