วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ย่อมุม

แท็ก: ย่อมุม

เหตุใดสถาปัตยกรรมไทยจึงมีการ “ย่อมุม”

คำว่า ย่อมุม เป็นวิธีการหนึ่งของการปฏิบัติงานของสถาปัตยกรรมไทย ที่เกี่ยวข้องกับผังพื้นที่ของฐาน แท่น ตัวอาคาร หรือรูปทรงของเสา และส่วนยอดหรือส่วนหลังค...

ทำไมต้องเรียกคำช่างว่า “เพิ่มมุม” แทนคำว่า “ย่อมุม”

ที่ผมใช้คำว่า “เพิ่มมุม” แทนคำว่า “ย่อมุม” สืบเนื่องมาจากลายพระหัตถ์ของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อธิบาย คำว่า ยกมุม (หรือ เพิ่มมุม) ทั...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น