วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ยะลา

แท็ก: ยะลา

งานโบราณคดี ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีต-ปัจจุบัน

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยมีทิวเขาสันกาลาค...

ความเป็นมาของชื่อ ยะลา ที่เดิมคือ “ชาละ” หรือ “ชาลี” และจุดสำคัญอื่นในท้องถิ่น...

ยะลา มลายูถิ่นออกเสียงเป็นยาลอ ยะลาเป็นคำมลายูยืมบาลีสันสกฤตมาใช้ คำเดิมคือชาละ หรือชาลี หมายถึงแห หรือตาข่าย โอรสพระเวสสันดรขณะประสูติมีชาวพนักงานใช้...

ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค...

หมายเหตุ : เนื้อหานี้คัดย่อและเรียบเรียงจากบทความ "ภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ยะลา" โดย ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม ใน ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2542 “ตอแล” ...

พิธีเปิดสะพานหงสกุล

อธิบายเพิ่มเติม สะพานหงสกุลตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๐ สายยะลา–เบตง กิโลเมตรที่ ๓๕ สร้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีที่บ้านยีลาปัน ตำบล...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น