เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก ยะลา

แท็ก: ยะลา

ภาพมุมสูง เมือง ยะลา หรือ ยาลอ วงเวียน

ความเป็นมาของชื่อ ยะลา ที่เดิมคือ “ชาละ” หรือ “ชาลี” และจุดสำคัญอื่นในท้องถิ่น...

ยะลา มลายูถิ่นออกเสียงเป็น "ยาลอ" ยะลาเป็นคำมลายูยืมบาลีสันสกฤตมาใช้ คำเดิมคือ ชาละ หรือ ชาลี หมายถึงแห หรือตาข่าย โอรสพระเวสสันดรขณะประสูติมีชาวพนักง...

งานโบราณคดี ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีต-ปัจจุบัน

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยมีทิวเขาสันกาลาค...

ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค...

“ตอแล” หรือ “ตอหลัง” เป็นเพิงผาหนึ่งของภูเขายะลา อยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านกูเบ ตําบลยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่อยู่สูงจากพื้นราบประมาณ 50-60 เมตร ...

พิธีเปิดสะพานหงสกุล

อธิบายเพิ่มเติม สะพานหงสกุลตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๐ สายยะลา–เบตง กิโลเมตรที่ ๓๕ สร้างขึ้นเพื่อใช้สัญจรข้ามแม่น้ำปัตตานีที่บ้านยีลาปัน ตำบล...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น