วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก มุสลิมสุนนี

แท็ก: มุสลิมสุนนี

สกุลมุสลิม “สุนนี” กับสายสัมพันธ์ราชินิกุลของรัชกาลที่ 3

ในปลายสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ “สุลต่านสุลัยมาน” บุตรของโมกุล เชื้อสายอาหรับ ซึ่งสุลต่านแห่งเมืองสุลัย ในชวาภาคกลาง เกิดพิพาทกับพวกเดินเรือชาวโปรต...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น