วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก มานิต วัลลิโภดม

แท็ก: มานิต วัลลิโภดม

ประติมากรรมชำรุด แต่งามที่สุดในสยาม

รูปปั้นหล่อสัมฤทธิ์ชำรุด แต่งามที่สุดในสยาม คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมปาณี พบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น