เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566
หน้าแรก แท็ก มหานิกาย

แท็ก: มหานิกาย

การเมืองเรื่องตุ๊เจ้าในยุคปฏิรูป : กรณีครูบาฝายหินเชียงใหม่

การเมืองของสงฆ์เริ่มมีบทบาทอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะช่วงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ขณะที่ฝ่ายอาณาจักรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพระองค์ ...

รัชกาลที่ 5-กรมพระยาวชิรญาณวโรรส “ทรงเห็นต่าง” ในการสร้างวัดเบญจมบพิตร

เมื่อรัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริให้สร้างวัดเบญจมพิตรฯ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ขณะทรงเป็นผู้อำนวยการจัดการศึกษา ทรงมีลายพระหัตถ์ทูลเกล้า...

การศึกษาของพระสงฆ์อีสาน จากเวียงจันท์ ถึงกรุงเทพฯ

เดิมที่แทบจะไม่มีพระสงฆ์ในหัวเมืองอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเดินทางมาศึกษาพระปริยัติธรรมในกรุงเทพฯ เลย พระสงฆ์อีสานส่วนใหญ่เดินทางไปเรีย...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น