วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ภูมิศาสตร์

แท็ก: ภูมิศาสตร์

นครเชียงใหม่โบราณไม่ได้มีเฉพาะแค่เวียงในคูเมืองเท่านั้น!

เมื่อพูดถึง “นครเชียงใหม่โบราณ” ในการรับรู้ของคนยุคปัจจุบันมักเข้าใจกันว่าเมืองโบราณนี้อยู่ในเขตรอบคูเมืองที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือหากย้อนไปเก...

“ภูมิศาสตร์” พลังขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามของราชวงศ์คองบอง

ความแข็งแกร่งของราชวงศ์คองบองประกอบขึ้นจากหลายเหตุปัจจัย ที่สำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือปัจจัยด้าน "ภูมิศาสตร์" จากความสำเร็จในการผนวกพื้นที่ภู...

ยุคกรีกโบราณที่เชื่อว่าโลกแบน ไม่มี “เอเชียอาคเนย์” บนแผนที่โลก

ทัศนะของชาวกรีกโบราณที่เชื่อว่า “โลกแบน” โดยมี “อินเดีย” เป็นดินแดนที่เป็นสุดขอบโลกทางด้านตะวันออก ถัดจากนั้นก็เป็นมหาสมุทรที่ล้อมแผ่นดิน เอกสารยุคแรก...

เอกสารโบราณน่าเชื่อฟัง หรือเหลวไหลสิ้นดี?

ความนำ ในหอสมุดแห่งชาติมีหนังสือ "ไตรภูมิ" สองฉบับ สมุดข่อยที่มีแผนที่โลกตามที่คนชาวสยามสมัยก่อนรู้จัก, มองเห็น, และเข้าใจ เล่มหนึ่ง (เลขที่ 10/ก.) ร...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น