วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ภาษาถิ่น

แท็ก: ภาษาถิ่น

จันทบุรีก็มี “เหน่อ” ถ้าไม่เชื่อ ลองอ่านปทานุกรมศัพท์จันท์

ผมเป็นคนเมืองจันท์โดยกำเนิด มีพื้นเพอยู่ทางบ้านสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติ เขาสระบาป จัดได้ว่าเป็นเด็กบ้านนอก แม้จะอยู่ในเขตอำเภอเม...

ภาษากรุงเทพฯ เหมาะสำหรับใช้กับใคร?

ภาษาพูดแบบกรุงเทพฯ เป็นภาษาที่คนไทยทั่วไปในประเทศไทยใช้สื่อสารกับทุกท้องถิ่นได้ทั่วประเทศจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษากลาง การใช้ภาษากรุงเทพฯ กับใครก็...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น