วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9

แท็ก: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9

“รัชกาลที่ ๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญ” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น