วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระเจ้าอนอรทา

แท็ก: พระเจ้าอนอรทา

ตราชั่งกรุงหงสาวดี เครื่องวัดบ่งชี้ “พรหมจารี” ของหญิงสาว

เกี่ยวกับคำว่าหญิงพรหมจารี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้นิยามไว้ว่า พรหมจาริณี น. หญิงที่ยังบริสุทธิ์ (ป.). พรหมจารี...หญิงที่ยังบริสุท...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น