วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก พระเจ้าตาก

แท็ก: พระเจ้าตาก

มูลนิธิโครงการตำราฯ ปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมวิชาการด้านอยุธยา พระเจ้าตาก อาเซียน

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ก่อตั้งโดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประชุมกรรมการประจำปีที่ 51 ของมูลนิธิฯ โดยมี ศ.เพ็ชรี สุมิตร เป็นประธา...

เสนาบดีอ้าง ร.1 ทรงไปตีเวียงจันทน์สมัยกรุงธนบุรีเพราะ “ถูกบังคับ”

“…สมเด็จพระพุทธเจ้ามกุฎเกล้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคอรศรีอยุทธยาทุกวันนี้ ปรารถนาพระบรมโพธิญาณสัพพัญญูมีพระกรุณาญาณเอนดูสัตวโลกท้งงปวงมิได้เลีอกหน้า ต้ง...

“เขาว่า พระเจ้าตากสินเป็นบ้า”

"เขาว่า พระเจ้าตากสินเป็นบ้า เพราะท่านทรงวิปัสสนากรรมฐาน พ่อเองก็ไม่มีความรู้ในข้อนี้ แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ เจ้าลองถามดูตามท่านผู้รู้เถิดว่า วิถ...

ฝรั่งยกย่อง “พระเจ้าตาก” ทรงพระปรีชา ไม่กลัวเสื่อมพระราชอำนาจเพียงเพราะการออกพบร...

“…บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่พระเจ้าตากเองว่าเป็นแต่เพียงผู้รักษากรุงเท่านั้น พระเจ้าตากหาได้ทรงประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดิ...
video

ปราบกบฏ โอรสพระเจ้าตากฯ

บันทึกรายการ สโมสรเสวนาศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 นำเสวนาโดย ปรามินทร์ เครือทอง และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดตามเรา

เรื่องเด่น